Bir zamanlar, bembeyaz sakalı ve nur yüzlü bir adam vardı. Veli Salih adındaki bu kişi, büyük bir Allah dostuydu. Gecelerini namaz, zikir ve dua ile, gündüzleri ise oruçla geçirirdi. Öyle sevgili bir kuldu ki, vahşi hayvanlar onun hizmetindeydi. Çölde gördüğü vahşi bir aslanı çağırır, onu bir yılanı kamçı gibi kullanarak dolaşırdı. İnsanların şaşkın bakışları arasında seyahat eder, aslanla birlikte yılan gibi birçok vahşi hayvan da onun hizmetindeydi. Bu olaylar kasaba, köy, dağ ve ovada yaşanırdı. Veli zatın kerametleri halk arasında anlatılırdı. Günümüzde de bu Allah dostu adam, atına binmiş ve bir yılanı kamçı olarak kullanıyordu. Dağlarda ve çöllerde dolaşıp, adeta uçarcasına birçok yeri geziyordu.   Veli Salih'in yaşamı, manevi yönü güçlü olanların nasıl bir etki yaratabileceğini göstermesi açısından da önemlidir. O, sadece ibadet ve zikirle değil, aynı zamanda doğayla olan ilişkisiyle de insanlara örnek olmuştur. Doğanın bir parçası olarak, insanların doğayı korumaları ve ona hürmet etmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Veli Salih'in hikayesi, insanların manevi yönden güçlenirken çevreye duyarlı olmalarının da önemini göstermektedir.


Muhammed Emin SEYHAN

Veli Salih, Manevi Gücüyle Doğa ve İnsanlar Üzerindeki Etkisi

Veli Salih, Manevi Gücüyle Doğa ve İnsanlar Üzerindeki Etkisi

Tarih: 10.05.2024 22:30